Můj seznam postupu při dešifrování

Vycházím z toho, co bylo svého času zveřejněno v takzvaném manuálu k Tmou:
 1. Šifry řeš v co nejkomfortnějším prostředí, které se nabízí (obvykle co nejteplejší)
 2. Lepší je o všech poznatcích hned psát poznámky než mluvit a nic nedělat, luští se DOHROMADY nebo maximálně ve 2 oddělených skupinkách, ale už to působí vážné problémy
 3. Brainstorming - každý chrlí nápady, co by to mohlo být
 4. Zpětné inženýrství - odhadování, jak lze v šifře zakódovat tajenku
 5. Tvoří to skupinky o 1 až 4 znacích => morseovka
 6. Je tam něco, co může mít dvě vlastnosti (plus třetí vlastnost je oddělení písmen) => morseovka
 7. Je tam určitých objektů zhruba 26 => písmena abecedy
 8. Čísla od 1 do 31 => dny v kalendáři. Nešel by na to napasovat kalendář ještě jinak?
 9. Nečeho je 12 = měsíce, nebo znamení zvěrokruhu
 10. Symboly přiřaditelné symbolům římských čísel?
 11. Téměř jednoznačné asociace / synonyma - z nich pak dál luštit
 12. Rozličná četnost symbolů => písmena abecedy
 13. Frekvence písmen odpovídající češtině => posunutí v abecedě
 14. Pozor na trojské koně (tváří se to jako něco jiného)
 15. Nic z předchozího => může být grafická šifra - zkus v tom uvidět obrázek / text / morseovku
 16. Dekorace oddělovače nebo přebytečná grafika má zpravidla svůj význam. I pouhá čára může být ve skutečnosti zlomková.
 17. Digitální displej? Něco známé z reality?
 18. Pozor, aby to nebyla místně závislá šifra
 19. Destrukční šifra - předmět je potřeba k vyluštění zničit (něco je uvnitř) - velmi ošemetná záležitost
 20. Kolik je celkem znaků? Jaká je četnost písmen? Kolik písmen v jednotlivých slovech? - čísla mohou znamenat třeba kótu, číslo domu, přeuspořádání atd.
 21. Výsledkem by mohlo být 9 číslic => telefonní číslo. Není tam 9 objektů ze kterých by šly číslice získat?
 22. Nepatří k této šifře některá nápověda?
 23. Nestříhej, dokud si nejsi jistý, co a jak máš stříhat
 24. Zkus odhadnout výsledek (podle předchozí trasy hry, zajímavých míst kolem,)
 25. Zbytečné logické kecy (podmínka / rada) => pořádně si přečti zadání
 26. Zkus použít jméno hry, okolí místa, morseovku
 27. Použij čtverečkovaný papír
 28. Znalost méně známé abecedy - Brailovo písmo (binární šestice), vlajková abeceda (úhly), akordy, noty (čísla 1-8)
 29. Využíváš opravdu všechny informace?
 30. Rozptyl se, ať přijdeš na jiné myšlenky
 31. Ještě jednou zkus morseovku, bývá v různých podobách skoro v každé hře
 32. Ještě odhaduj výsledek
 33. Oběhej všechna zajímavá místa kolem - řešení pro zoufalce. Nicméně zpětně lze pak občas šifru snadno doluštit, takže lze regulérně pokračovat
 34. NIKDY SE NEVZDÁVEJ !!!