Zuzana Baranová

2017

Zuzana Baranová, Jiří Barnat, Katarína Kejstová, Tadeáš Kučera, Henrich Lauko, Jan Mrázek, Petr Ročkai, and Vladimír Štill:
Model Checking of C and C++ with DIVINE 4,
International Symposium on Automated Technology for Verification and Analysis (ATVA) (to appear), 2017. [bibtex, pdf, paper page]