Roman Plášil

2011

Roman Plášil:
Vysvětlování protipříkladů v nástroji DiVinE [online],
Master’s Thesis, 2011. [bibtex, url]