Jitka Crhová

2002

Luboš Brim, Jitka Crhová, and Karen Yorav:
Using Assumptions to Distribute CTL Model Checking,
1st International Workshop on Parallel and Distributed Model Checking (PDMC 2002), Elsevier, 2002, 80-95. [bibtex]

Jitka Crhová, Pavel Krčál, Jan Strejček, David Šafránek, and Pavel Šimeček:
YAHODA: verification tools database,
Proceedings of Tools Day, FI MU, 2002, 99-103. [bibtex, url]