Jan Kriho

2013

Jiří Barnat, Luboš Brim, Vojtěch Havel, Jan Havlíček, Jan Kriho, Milan Lenčo, Petr Ročkai, Vladimír Štill, and Jiří Weiser:
DiVinE 3.0 – An Explicit-State Model Checker for Multithreaded C & C++ Programs,
Computer Aided Verification, Springer Berlin Heidelberg, 2013, volume 8044 of Lecture Notes in Computer Science, 863–868. [bibtex, url]