Eva Tesařová

2016

Eva Tesařová:
Optimal Sensor Scheduling for Systems under Temporal Constraints,
Master’s Thesis, 2016. [bibtex, pdf, url]

2014

Eva Tesařová:
Modelování systémů s reálným časem a pravděpodobností,
Bakalářská práce, 2014. [bibtex, pdf, url]